این دوستی‌های "سینوسی وار" با بعضی، بدجوری اجازه پیدا کرده‌ن که آزارم بدن. 

دلم یک جرئت زیاد می‌خواد برای خراب کردن ذهنیتشون از دوستی‌ای که با من داشته‌اند. و تمام. و اما بعد یاد یک تمام کردنی می‌افتم که باز هم آزارم داد. باز هم. 

شاید نمی‌شه باز شد از گرهی که روزی به آدم‌ها می‌خوریم. یا حداقل تا زخم‌ها نخوریم نمی‌شه. 

منبع اصلی مطلب : زندگی در پیش رو
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : یا جان ز تن در آید